WWF-Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği korumak için yerel sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemek amacıyla başlattığı Türkiye’nin Canı Kampanyası kapsamında 2011 sonunda başvurusunu yapmış olduğumuz “Yeraltının Dev Kanatları: Mısır Meyve Yarasaları” projemiz sonuçları çıkmaya başladı. DKMP Mağara Yönetimi Şubesi, EGEMAK, BÜMAK, EMAK ve AKÜMAK ile beraber yürüttüğümüz proje kapsamında basılan yayınların dijital kopyalarına da sitemizden ulaşabilirsiniz:

Yarasalar & Mağara Ekosistemleri' kitapçığının öncelikli hedefi mağara ekosistemleri ve bu ekosistemlerde yaşayan canlılar üzerine temel bilgileri sağlamak. Bu bilgiler tam olmaktan çok uzak. Bu yüzden bu kitap mağara ekosistemleri ve yarasalar üzerine bir kaynak olmayı amaçlamak yerine, bu konulara ilgisi olanlara yol göstermeyi hedeflemektedir.


alt

 

Mağaralar ve Yarasalar Hakkındaki Broşür ise etkinliklerimizde yanımızda taşıyıp mağaraların bulundukları bölgelerde dağıtabileceğimiz özet bir kaynak.

 

alt

 

Son olarak bir de mağaracılar ve ilgi duyanların duvarları için bir POSTER hazırladık.

 

alt

Yandaki haritayı tıklayarak 'çevremizdeki yarasalar' hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Nerelerde yaşarlar, ne yerler gibi birçok bilgi haritanın çeşitli yerlerindeki ses ve video kayıtları eşliğinde sizi bekliyor!

Animasyonu kullanmamıza müsade eden Bat Conservation Trust'a özellikle de Xavier Hamon ve Karen Hayson'a, teknik destek için bize yardımcı olan Onur Büyüktopaç, Cem Döker ve Sercan Karabulut'a teşekkür ederiz.

Türkiye'deki Önemli Yarasa Mağaralarının Belirlenip Koruma Altına Alınması

Projenin Amacı: Türkiye'de yaşayan yarasa türleri ve bu türlerin bulundukları habitatlar Bern Anlaşması uyarınca yasal olarak koruma altına alınmıştır. Ancak yarasaların hangi mağaralarda yaşadıklarının bilinmemesinden ötürü pratik olarak bir koruma yapılamamaktadır. Öte yandan ülkemizdeki birçok mağara habitatı turizm, definecilik, barajlar ve taş ocakları gibi birçok etmenden ötürü tehdit altındadır. Bu proje yöre halkı, mağaracılar ve bilim insanlarından bilgi toplayarak önemli yarasa mağaralarını tespit etmeyi ve bunları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Mağara Araştırma Birimi'yle ortaklaşa çalışarak koruma altına almayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra proje sürecinde yapılacak çalışmaların da yöre halkının ve mağaracılık gruplarının yarasalar hakkında bilgilendirilmesi planlanmaktadır.

Neler Yapacağız: Proje ekibinin yarasalar için önemli olduğunu bildiği birçok mağara bulunmakta. Ayrıca bu internet sitesiyle de ihbarlar toplayacağız. Toplanan bilgiler ışığında yarasalar için önemli olduğunu belirlediğimiz yaklaşık 40 mağarayı önümüzdeki yaz ve kış dönemlerinde ziyaret edeceğiz. Bu ziyaretlerde mağaralardaki yarasa türlerini ve bu türlerin popülasyon büyüklüklerini belirleyeceğiz. Bu mağaralara ve barınırdıkları canlı türlerine yönelik tehditleri de kayıt altına alacağız. Daha sonra toplanan veriler Çevre Orman Bakanlığı'ndaki Mağara Koruma Birimi'ne iletilerek önemli yarasa mağaralarının yasal koruma statülerinin edinmesini sağlamak olacak.

Bunun dışında proje sürecinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir'de proje ve yarasalar hakkında sunumlar düzenleyerek başta mağaracılar olmak üzere ilgilenen grupları konu hakkında bilgilendireceğiz. Yöre halkının da bilgilendirilmesi için bir broşür hazırlanması ve bu broşürlerin arazi çalışmaları süresince dağıtılması planlanmaktadır.

 

Bu Proje Conservation Leadership Programme tarafından desteklenmektedir.

 

Additional information

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries